Comissions de l’AFA

Les Comissions de l’AFA són les que vetllen, conjuntament amb la Junta, per a la millora de l’Escola, per al bon funcionament dels serveis que gestiona la nostra Associació i per la dinamització de les relacions entre les mares, els pares i les persones adultes que conformen la comunitat escolar.

En aquest apartat trobaràs informacions sobre les Comissions que funcionen actualment a l’AFA.