Comunicat de la Junta a les famílies

#SomTotes

Benvolgudes famílies,

Des de la constitució de la nova junta de  l’AMPA ens estem preparant per activar les noves eines comunicatives i garantir que l’AMPA estigui més a prop de totes i tots!

Mentrestant, us volem informar de les eines que teniu a l’abast per si voleu participar.
A l’AMPA hi ha espai per tothom! 

A continuació us indiquem quina és la organització bàsica de l’AMPA per tal que us sigui més fàcil apropar-vos-hi. Si teniu ganes de col·laborar, si voleu fer preguntes, si voleu ajudar aquí estem per treballar entre tots i totes per una escola millor per als nostres fills i filles! Escriviu-nos amb les vostres idees i preguntes i us contestarem!!!

Presidència, Secretaria i Tresoreria

Són les persones que vetllen pels aspectes legals i pressupostaris de l’AMPA, així com per la representació de l’AMPA davant de tercers.

Contactes:
Presidència: info@ampariusitaulet.net (Jordi);
Secretaria: secretaria@ampariusitaulet.net (Veronica);
Tresoreria: tresoreria@ampariusitaulet.net (Andrea)

Vocalies

#SomServei, encarregada de supervisar i estar en permanent contacte amb les Comissions que treballen els serveis d’Acollida, Menjador, Ludoteca, Casal d’Estiu i Extraescolar.
Contacte: RiusSomServei@gmail.com (Hel·lena)

#SomActivitat, dedicada a fer d’enllaç de la Junta amb les diferents activitats que s’organitzin des de l’associació (festes,, Interculturalitat, comissió Escola Sostenible, Suport Pedagògic, …)
Contacte: RiusSomActivitat@gmail.com (Susana)

#SomFamília, amb el propòsit de tenir un contacte permanent amb totes les famílies per conèixer les seves necessitats i inquietuds. Tot i ser aquest un aspecte transversal que es treballarà des de tots els àmbits, aquesta vocalia coordinarà aquest tipus d’accions.
Contacte: RiusSomFamilia@gmail.com (María)

#SomEscola, dedicada a tenir una interlocució constant i directa amb l’escola, afavorint la col·laboració continua entre famílies i escola i facilitant la coordinació entre totes les peces del projecte educatiu, siguin gestionades per l’Associació o per l’Escola. Contacte: RiusSomEscola@gmail.com (Lluís)

#SomComunitat, encarregada de les relacions amb els entorns del nostre centre. I és que les escoles, les associacions de veïns, les de comerciants, els barris, …., formen part d’un entorn amb el que volem interactuar i aprofitar el que ens pugui aportar. Al mateix temps que compartim el nostre sentir i la nostra experiència amb els nostres veïnats. Contacte: RiusSomComunitat@gmail.com (Mariano)

#SomPública és la vocalia que vetlla per garantir itineraris educatius públics, de qualitat  i proximitat durant tota l’etapa educativa i també per assolir una comunitat crítica i articulada dins de l’escola. Des d’aquesta vocalia s’articulen les accions de formació de pares i mares de l’escola i les veus crítiques per avançar cap a una comunitat educativa cohesionada, equitativa i justa en tots els sentits. Contacte: RiusSomPública@gmail.com (Aina)

#SomComunicació és la vocalia que, de manera coordinada amb la resta de la Junta i les Comissions, vetlla perquè les informacions arribin a les famílies amb els mitjans i els temps adequats.
Contacte: RiusSomComunicacio@gmail.com (Lídia)

 

Dates previstes de participació curs 2017-2018:


Dimecres, 10 de gener de 2018, a les 20:00h: Reunió d’AMPA, a l’escola.

Divendres, 16 de febrer de 2018, a les 16:30h: Assamblea General Extraordinària, a l’escola.

Dimecres, 7 de març de 2018, a les 20:00h: Reunió d’AMPA, a l’escola.

Dimecres, 4 d’abril de 2018, a les 20:00h: Reunió d’AMPA, a l’escola.

Dissabte, 12 de maig de 2018, a les 11:00h: Assamblea General Extraordinària, en un lloc per determinar.

Aquestes dates poden estar subjectes a canvi. Per estar al cas de possibles actualitzacions, consulta el calendari #somrius:

https://amparius.wordpress.com/calendari/

#SomJunta
Escola Rius i Taulet, dimarts 12 de desembre de 2017.