Assemblea de l’AFA

L’Assemblea General, com a òrgan suprem de l’Associació, està constituït per tots els seus membres i és l’àmbit de participació i decisió activa de tots els seus associats i associades.

L’Assemblea General es reuneix, amb caràcter ordinari, a la tardor, un cop iniciat el curs escolar, i, de manera extraordinària, un cop cada trimestre (per acord unànime de la Junta Directiva), així com a petició de la mateixa Junta o d’un 10% dels associats i les associades, mitjançant un escrit adreçat a la Presidència, degudament autoritzat amb les signatures necessàries, i en el que, d’una manera raonada, hom exposi el motiu de la convocatòria.

En el següent enllaç fem públiques les actes de les assemblees, així com la documentació utilitzada en les mateixes.

Degut a la legislació vigent de Transparència i Protecció de Dades Personals, aquest enllaç es protegit amb contrasenya, disponible per a les persones que conformen la comunitat escolar de l’Escola Rius i Taulet.

La comunitat escolar es formada per:

  • Les famílies de l’Escola, tots els membres de les quals són socis de l’AFA.
  • El personal laboral, directiu i docent de l’Escola Rius i Taulet.
  • El personal laboral i directiu de les empreses proveïdores de serveis gestionats directament per l’AFA somrius.

Es pot obtenir la contrasenya, enviant un missatge de correu a ampariusitaulet@gmail.com, indicant el nom i els cognoms de la persona demandant, així com la seva pertinença a la comunitat escolar de l’Escola Rius i Taulet.

L’enllaç a la documentació és el següent: https://amparius.wordpress.com/docs-assemblea-de-lafa

 

#somactives

#somcomunitat

#somrius