Com es finança?

L’AFA de l’Escola Rius i Taulet es finança mitjançant la quota anual per família. Aquesta quota, durant el curs 2019-2020, es paga conjuntament amb la quota de l’escola i, per tant, totes les famílies del centre són sòcies de l’AFA.

Per a més informació, contacta amb l’AFA