Junta

La junta de l’AFA està formada per un equip de deu persones.

Actualment, els seus membres són:

#SomPública: Aina Tarabini
Tresoreria: Andrea Lotfe
#SomServei: Hel·lena Mascarella
Presidència: Jordi Iturbe
#SomComunicació: Lidia Dalmau
#SomEscola: Lluís Mauri
#SomFamília: Maria Alonso
#SomComunitat: Mariano Flores
#SomActivitats: Susana Vega
Secretaria: Veronica Dieguez.

La Junta és qui s’encarrega de la representació i la gestió diària de l’AFA. Els pares i mares que en formen part ho fan de forma totalment voluntària i desinteressada, de la mateixa manera que la resta de famílies que formen part d’altres espais de participació de l’AFA.

La renovació de la Junta es fa a través de l’assemblea general ordinària de tots els socis i sòcies de l’AFA que es realitza un cop a l’any (habitualment, al mes d’octubre).