Canals de comunicació Famílies – Mestres

A la Rius, a més a més dels passadissos, tenim tres canals principals i diaris de comunicació amb les mestres de la nostra quitxalla.

L’Agenda

Parida conjuntament per l’AMPA i l’Escola amb l’aportació creativa dels alumnes de la mateixa, l’agenda és el canal principal de relació amb les mestres.

Les mestres es miren les agendes dia si i dia també, incloses les d’Infantil (de P3 a p5), a la recerca d’aquella necessitat personal de l’alumnat o de la família, però també suggeriments, comentaris, propostes generals o qualsevol altra qüestió relacionada amb l’escola, l’educació o el què creguem que pot ser d’utilitat i estimul per la tasca educativa compartida.

Així mateix, l’Agenda és el mitjà principal de comunicació de les activitats de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, així com de les principals informacions sobre l’educació de la nostra mainada (si hem de portar alguna coseta, si se’n van al teatre, si hi ha festes a prop, etc.).

Delegades i delegats

Cada classe té unes persones que, de manera desinteressada i voluntària, van entomar el repte de ser corretja de transmissió de neguits i il·lusions entre els diferents membres de la comunitat educativa.

Una comunitat educativa que, en un primer nivell, són la mestra i les diferents persones que col·laboren en les activitats i les comissions de l’AMPA (ludoteca, menjador, extraescolars, festes, …), entre d’altres.

Tingues-les presents i utilitza-les per a compartir informacions, articles que et semblin interessants o comentaris sobre les propostes i informacions que ens comparteixen les mestres.

Sinó saps qui són, pregunta a la mestra o a qualsevol de les mares i pares i t’hi posaran en contacte.

Correu electrònic de Tutoria

Aqest canal, de consulta setmanal per part de la mestra de referència – tutora – de cada classe,  és la via de comunicació on s’informa a les famílies de les activitats i incidències previstes que hi hagi durant el curs.

També és un canal per a informar a la mestra de temes no urgents, ja que la consulten un cop a la setmana.

Si la mestra del teu fill o la teva filla no té el te correu electrònic, o has fet algun canvi, comenta-li a la mestra, hi estaràs informatda.