Servei de menjador

El servei de menjador (i espais de migdia) de la nostra escola és realitzat per les cooperatives Doble Via i L’Esguard, a través del projecte MenjaSa.

DOCUMENTACIÓ D’INTERÈS PER A LES FAMÍLIES

(format imprimible)

IMPORTANT! Els menús mensuals els podeu trobar a la carpeta de “documents” de https://inscripcions.menjasa.coop/login i rebreu el menú basal a través dels delegats i delegades del vostre curs/classe. 

COM FUNCIONA EL SERVEI?

1.- El servei de menjador comença el primer dia d’escola i funciona de dilluns a divendres en horari de 12:30 a 15:00 hores. La demanda d’inscripció a aquest servei es pot fer des d’ara i durant tot el curs a https://menjasa.coop/

2.- Es pot fer ús del servei com a usuari fix o esporàdic. Es considera usuari fix aquell que fa ús del servei, 3, 4 ó 5 dies a la setmana. Esporàdics, 1 ó 2 dies a la setmana.

3.- Per un tema de permisos, autoritzacions i dietes especials, tots els usuaris, fixos i esporàdics, han de donar-se d’alta a la plataforma Menjasa.

4.- El pagament dels usuaris fixos es realitzarà per domiciliació bancària, entre els dies 1 i 5 de cada mes.

5.- Els usuaris esporàdics podran comprar tiquets de menjador a l’escola el mateix dia o amb antelació (6,80 euros cada unitat o bonus de 10 unitats a 68,00 euros) i entregar-los al coordinador/a el dia anterior, o el mateix dia abans de les 09:30 hores.

6.- La quota del menjador és igual cada més. L’import surt de multiplicar el preu diari del servei pels dies lectius del curs, dividit per 9 mensualitats. Setembre i juny compten com 1 mensualitat, perquè la quota és la meitat.

7.- Per cada rebut domiciliat retornat es cobrarà 3,50 euros en concepte de gestió d’impagat. Les famílies que acumulin 3 o més mesos de deute se’ls donarà de baixa del servei.

8.- En cas de baixa o modificació dels dies contractats caldrà avisar per mail al coordinador/a del servei, abans del 20 de cada mes i serà efectiu pel mes següent. Si es comunica fora de termini no es retornarà l’import rebut.

9.- Les faltes d’assistència al menjador s’han de justificar abans de les 09:30 hores a menjador.riusitaulet@doblevia.coop o per whatssap a la Sara, 659489256. Es consideren faltes justificades amb dret a retorn els casos de malaltia, sortides o colònies de l’escola. L’import a retornar serà el corresponent a la part d’alimentació (2,50 euros/dia), no es retornarà la part corresponent als altres costos fixes (personal i d’altres). A les famílies que tenen beca no se’ls hi retorna els 2,50€ ja que la beca és per assistència i no per absència. La devolució es farà al gener, abril i juliol.

10.- En cas d’al·lèrgia o intolerància a algun aliment cal presentar, al coordinador/a del menjador, “l’Informe Oficial de l’estat de salut” que podeu demanar en el vostre Centre d’Atenció Primària (CAP) i omlir l’imprès d’al·lergens del servei de menjador.

11.- Si hi ha necessitat de dieta especial, cal trucar o enviar un whatssap, abans de les 09:30 hores, a la Sara, la coordinador/a del servei (659489256) i especificar la dieta concreta (astringent, restringent o altres).

12.- Els menús mensuals estaran a la plataforma MenjaSa, dins l’apartat de “documents” i en aquest bloc, el bloc de l’AFA.

13.- Es farà un informe de seguiment setmanal per als infants de P3 i un de trimestral per als alumnes de la resta de cursos, que es lliurarà al final de cada trimestre juntament amb els informes escolars.

14.- Si voleu rebre informació al vostre mòbil, del servei de menajdor i activitats (menús o altres informacions d’interès) heu d’enviar un whatssap indicant: nom i cognoms del pare/mare, nom del fill/a i escola al 691932591, el telèfon de la Montse.

INSTRUCCIONS PER A CONTRACTAR EL SERVEI DE MENJADOR (I ELS DOS SERVEIS D’ACOLLIDA):

Accedir al web: hhtp://menjasa.coop

 1. Anar a accés famílies.
 2. Registra-se:
  Nom d’usuari: NIF del pare/mare/tutor (número i lletra).
  Escollir una contrasenya, que s’haurà de repetir per seguretat.
 3. Entrar de nou a l’aplicació identificant-se amb l’usuari i la contrasenya creats.
 4. Seleccionar “Escola Rius i Taulet”.
 5. Anar a l’apartat usuari i donar d’alta les dades personals del pare/mare/tutor i dels fills o filles. És imprescindible introduir número de compte bancari per realitzar les domiciliacions. Si per causa major no es poden domiciliar els rebuts caldrà contactar amb Doble Via a través del telèfon 935442628 o del whatssap 691932591.
 6. Ja podeu contractar! Feu clic a Activitats i després a catàleg.
 7. Seleccioneu el servei que voleu contractar: Menjador o Acollides fent clic a Més informació
 8. Escolliu la opció del servei que vulgueu contractar. Feu clic a Inscripció i després a Afegir a la cistella.
 9. Un cop tingueu tots els serveis desitjats a la cistella, cal anar-hi i fer clic a finalitzar la comanda.
 10. Si tot s’ha fet correctament… felicitats! Rebreu un mail amb el detall dels serveis contractats.

En cas de tenir diversos fills i filles l ‘escola, les instruccions 6 a 10 d’aquest manual s’han de fer per fill o filla registrat a l’aplicació.

Podeu trobar una versió imprimible d’aquestes instruccions en aquest enllaç.